www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legendák és Anekdóták Lutherról
Információk Luther életének idejébôl
Luther életrajza
Luther születése, gyerekkora, iskola
Luther mint szerzetes és professzor
A tézisi hirdetmény és következménye
Luthert kiátkozzák
Luther a wormszi órszággyülésen
Luther Wartburgban
Luther visszatér Wittenbergbe; A parasztháború
Luther esküvôje Katharina von Borával
Luther utolso évei és halála
Információk Luther ismeretségi körébôl
Rendezvények,irodalom, Internet

A pápai átok és a fenyegetôlevél elégetése (1520/21)

Luther véglegessen elhatárolja magát az egyháztól.

A római kúria állandó támadása miatt Luther kénytelen volt a vallási nézetétt, önálló teologiává alakítani. Ebbôl az okból 1520/21-ben három nagy reformátikus mûvön dolgozott.:"An den christlichen Adel deutscher Nation" ("A német nemzet keresztény nemességéhez"), "Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche" ("Az egyház babiloni fogságáról") és "Von der Freiheit eines Christenmenschen" ("A keresztény ember szabadságáról") és belsôleg teljesen eltávolodik Romától.

Így 1520-ban ismét eretnekpert indítottak ellene. Ennek csúcspontja 1520 június 15.-én volt, amikor Luthert átokkal fenyegették, amenyiben tanait vissza nem vonja.

Az fenyegetôlevél elégetése és az egyházi átok.

történelmi kép az átoklevél elégetésérôl

Luther tüntetôen reagál: 1520 december 10.-én elégeti az átoklevelet, egyháztörvénykönyvét és ellenségei könyveit, azzon a helyen ahol most Wittenbergben a Luthertölgy található és álítolag közben következô szövegett mondta.: "Weil du gottloses Buch den Heiligen des Herrn betrübt ode geschändet hast, so betrübe und verzehre dich das ewige Feue"r(" Mert te istentelen könyv a Szent Úrat megbántotad vagy megaláztad, ezért bántson és emésszen el téged az örök tûz").

Ez a cselekedete egy véglegess és visszavonhatatlan szakítás volt Rómától.
A pápa 1521.január 3.-án kimondta Luther ellen az egyházi átkot.

Mivel az ország és több fejedelem Luther oldalán állt, kénytelen volt a császár Luthert meghalgatnia. Így meghívta a lázadót a wormsi országgyülésre és szabad kíséretett igért.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997