www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legendák és Anekdóták Lutherról
Információk Luther életének idejéböl
Luther életrajza
Luther születése, gyerekkora, iskola
Luther mint szerzetes és professzor
A Tézisi hirdetmény és következménye
Luthert kiátkozzák
Luther a Wormszi órszággyülésen
Luther Wartburgban
Luther visszatér Wittenbergbe; A parasztháború
Luther esküvôje Katharina von Borával
Luther utolso évei és halála
Információk Luther ismeretségi köréböl
Rendezvények,irodalom, Internet

Martin Luther mint szerzetes (1505-12)

Egy zivatarba - ahogy a legenda írja ("A Villám") - megfogatta, hogy szerzetes lesz. Ezzen a döntésen akkor sem akart változtatni mikor barátai és fôleg édesapja a sikeres joghallgatót tanulmányának befejezésére próbálták rábeszélni. 1505-ben az Augisztini Kolostorba megy és 1506-ban a szerzetes fogadalmat tesz.

A Luthernek a szerzetes élet egy kemény dió volt, a napok böjtel, imádkozással és munkával telt. A szerzetesek reggeli imájuk reggel háromkor volt.Ebben az ídôbenben Luther közeli kapcsolatott kap a bibliához, mely a késöbbi munkájaiban és írásaiban látható lesz.

Martin Luther mint szerzetes 1507-ben Luther pap lett. Ebben az évben kezdi a teólogiai tanulmányait Erfurtban.Skolasztikát tanul és elöször jön kapcsolatba a Humanisták gondolataival.Ezzáltal kezdi az eredeti görög és héber bibliát tanulmányozni.(Bibliahumanizmus)

Luther Mártin Professzor Wittenbergben (1512-17)

Luther 1512 -ben a teológia doktora lett és megkapja a Wittenbergi egyetemén "Leucorea" a biblia professzurát. Elôadást tart a zsoltárkönyvböl (1514/15), a Római levélrôl (1515/16), a gálánslevélrôl (1516/17) és a héberlevélrôl (1517/18).

Erre az idöre, Luther vallási ismeretség keresésének vívódása jellemzô. Felvilágosodását a Római-levelek alapos tanúlmányozásának köszöntheti: egy ember csak isten kegyelme által kapjon igazságosságot, nem jó cselekedetért. (Röm. 1, 17): Akkor lesz nyilvánvaló az igazságosság,ami isten elött érvényes,ami a hitböl-hitbe megy;ahogy ez írva van:"Der Gerechte wird aus dem Glauben leben." "Az igazságos a hittböl fog élni." (Luther fordítása)

Luther saját túdósítása szerint, ezt a döntô ismeretséget a Wittenbergi Kolostortorony tanszóbájában kapta.

Luther körül egy teológuskör alakul, melynek Nikolaus von Amsdorf és Karlstadt (Andreas Bodenstein) tagjai.

1514-ben Luther a Wittenbergi Várositemplom ptédikátora lett.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997