www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legendák és Anekdóták Lutherról
Információk Luther életének idejéböl
Luther életrajza
Luther születése, gyerekkora, iskola
Luther mint szerzetes és professzor
A Tézisi hirdetmény és következménye
Luthert kiátkozzák
Luther a Wormszi órszággyülésen
Luther Wartburgban
Luther visszatér Wittenbergbe; A parasztháború
Luther esküvôje Katharina von Borával
Luther utolso évei és halála
Információk Luther ismeretségi köréböl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther Wartburgban (1521/22)

Luther mint Jörg Junker Wartburgban

1521.majus 4.-én fejedelem Friedrich der Weise parancsára Luthert Wartburg-ba, Eisenachtnál vitték. A hatalmas fejedelem abban reménykedett, hogy ha Luther egy darabig a rivaldafényböl eltünik, a támadások a reformációs mozgalomra valamenyit enyhül.

Luther Wartburgban állnéven élt: Jörg Junkének nevezi magát és szakállat visel.

Luther szenved a számûzése miatt a -"A madarak birodalmában"- ahogy ô mondta, föleg testi fogyatékossága miatt. A nyagyobb részt magátol, a többi részt mástol mesélt harc az ördöggel, mint ahogy a legenda írja: A tintatartály hajítása, ebben az idôszakban elégé kikészití...

Gutenberg-biblia

Az uj végrendelet fordítása

Luther egy uj feladatra szenteli idejét: tízengy hét alatt fordítja le az uj végrendeletett görög nyelvröl Német nyelvre, melyet késöbb Melanchton és több más specialista átdolgozz és 1522-ben nyontatják. Ez az ugynevezett "Szeptemberi végrendelet" az evangélikus területén óriási menyiségben elkelt. Ezéltal e könyv hozzájárult a Német irodalmi nyelv kialakulásához .

Ezt követöen megjelent a régi végrendelet, majd 1534-ben a biblia teljes kiadása német nyelven, mely szintén nagy mennyiségben kelt el.


A Wittenbergi események Luther távolléte idején

Wittenbergben, a reformáció centruma lett, hol a reformációs ötleteket meg is valósították. 1521-ben három pap megházasodik,és az istentiszteletett is reformálják. Luther e cselekményeket messziröl jóindulatuan figyeli és szoros levélkapcsolatott tart hívôivel Wittenbergben.

Különössen kiemelnenk Philipp Melanchthon tevékenységét, ki 1521-ben a munkájával "Loci communes" az elsô megfogalmazást írja a Luther tanitványából és ezáltal a raformációt teologiailag is pontossan megindokolja.

Luther 1522-ben, mikor a reformációs erôk (mint a "Bilderstürmer"(képrombolás)Andreas Bodenstein, gen. Karlstadt) alatt, mikor elhatalmosodásának benyomását kelti, visszatér Wittenbergbe.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997