www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legendák és Anekdóták Lutherról
Információk Luther életének idejéböl
Luther életrajza
Luther születése, gyerekkora, iskola
Luther mint szerzetes és professzor
A Tézisi hirdetmény és következménye
Luthert kiátkozzák
Luther a Wormszi órszággyülésen
Luther Wartburgban
Luther visszatér Wittenbergbe; A parasztháború
Luther esküvôje Katharina von Borával
Luther utolso évei és halála
Információk Luther ismeretségi köréböl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther a Worms-i országgyülésen (1521)

Elözmény

Luther, az egyháziátok álltal elvileg mint eretnek számított, a császár álltal a fejedelmek nyomása miatt, kik Luthert saját céljukra akarták használni, Wormsba hívták. Ott az egyház és a császár tanításának visszahívását akarták elérni. A fejedelmek, kik Luther oldalán áltak, abban reménykedtek, hogy ez a történet által a politikai ereje Romának Németországban gyengül.

A tartományi fejedelem , a hatalmasság Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen követelte, hogy Luthert meghalgatás nálkül ne átkozzák ki és ne tartoztassák le.

Az utazás Worms-ba

Luther 1521.április 2.-án elindul Worms-ba. Már az odauton nem az egyház által elvárt bünmenet volt. Az országgyülésre utazás a diadalmenethez hasonlított. Luthert mindenhol lelkesedéssel fogatták.
Eisenacht-ban, Gotha-ban és Erfurt-ban prédikált. Worms-ban is, ahol ô április 16.-án ért be, a nép ünnepelve fogatta.

A Lutherévhez:Luther utazása Worms-ba

Luther a Worms-i országgyülésen

Luther fellépése az országgyülésen

Luther fellépése az országgyülésen leírás szerint mint tárgyilagos, okos és jól meggondolt volt. Kétszer kellett a császár elött megjelenie és mindkét alkalomból eggyértelmüen leszólították, hogy tanítását vonja vissza. Luther viszont nem lát semmi bizonyítékot a tézisi és a nézete ellen, mely miatt ô a tételét visszavonná. "Amenyiben engem írásbeli bizonyítékkal vagy egyértelmü értelmes okokkal meg ne tudnak gyözni, mert sem a Pápa sem a Konciliáns és ezt igy gondolom, mert egyben biztos vagyok, hogy eddig töbször tévedtek és sokszor ellentmondásba keveredtek,addig a Szent Írásban,melyet én vezettem, legyözöm a lelkiismeretemett mert fogva vagyok Isten szavaiban."

Luther híres szavai "Itt állok és nem tudok másképp! Isten segits, Ámen!" nem Luthertöl származik.


Luther az országgyülésen.

Ezt túléltem!

Miután a tárgylótermet elhagyta a következöt iáltotta: "Ezt túléltem". Elöször túl is élte.Luther elengedték, nem lett letartozztatva, mivel a védôlevele 21 napre volt kiírva. Április 25.-én hazautazott.

Miután ô és a fejedelmek Worms-ot elhagyták, a császár a következôt rendeli el.:Ô szabad mint egy madár.
A hazauton majus 4.-én fejedelem Friedrich der Weise utasítására Luthert elrabolták.(Luther tudott eröl) Ezt azért csinálták, mert így Luther biztonságát tudták garantálni, máskép meg azért ,hogy egy ideig a láthatárról eltünjön - még az a hír is kerengett, hogy meghalt .A fejedelmek akciója arra is szolgált, hogy saját magukat veszélybe ne hozzák, mivel egy erekneket rejtegettek.

Luthert Wartburg-ba vitték és így a reformációnak elegendô ideje volt magát gyökeresíteni.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997