www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legendák és Anekdóták lutherról
A Villám a kolostorba vezette
A Tézisi legendák
A Tintatartály hajítása
Kaiser Karl V. Luther sírjánál
Luther és a fák
Luther  Wormsban
Információk Luther életének idejéböl
Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi köréböl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther és a fák

Luther-tölgyek, Luther-hársak, Luther-bükkök és egy Almafácska

A fáknak minden korban és minden vallásban mitológiai szerepe volt, sôt, néha egyenesen szimbólumként használták a fogalmat - gondoljunk csak a "tudás fájá"-ra. Az újabb idôkben is legendává vált sok történet, amely fákról és gyümölcseikrôl szól - például az almafa alatt ülô Newton. .

Így sok "fa"-legenda kapcsolódik Lutherhez is, aki szabadidejében szívesen tartózkodott kertjében és örömét lelte a fákban és virágokban.

Mindenhol mutattak és mind máig mutatnak Luther-tölgyeket, Lutherhársakat vagy Lutherbükköket melyek - többnyire okíratilag megerôsített - legendákkal kapcsolata van.

 Luthertölgy WittenbergbenAz egyik legismertebb a wittenbergi Luther-tölgy , melyrôl szintén sok legendák keletkeztek.

Azon a helyen ahol most a wittenbergi Luther-tölgyfa áll, volt az a tér, ahol 1520 december 10.-én Luther az egyháztörvénykönyvét, a pápai átoklevelet és az ellenségei könyveit égette el. A legendák következôt tudósítanak: Egy wittenbergi tanuló - egy szorgalmas Lutherhallgató - szerelmes volt egy lányba, akinek nagymamája a régi vallásban hitt.
A könyv égetés napján a nô és unokája kíváncsiságból az említett helyre ment. Ott találkoztak a joghalgatóval, aki Luther cselkményét lelkesedéssel mesélte. Erre a nagymamma dühos lett, a sétabotját a földbe szúrta és azt mondta a joghallgatónak, hogy addig nem veheti el feleségül az unokáját, míg ez a sétabot ki nem hajt.
A joghallgató másnap pontosan erre a helyre egy fiatal tölgyfát ültetett. A rá következzô évben tudosította a nagymammát errôl a "Csódáról".

Az eredeti wittenbergi tölgyfa -nem tudni, hogy mikor, hogy és ki ültette - a napóleoni háborúban, tüzelôanyag-hiánya miatt kivágták.
A mai Luther-tölgyfa 1830-ban lett ültetve, 1904-ben egy ismerettlen személy belefûrészelt.
Ma a szennyezett levegô és a"betámadása"(fûrészelése) miatt szendved.

Luther és az Almafácska

Még több legendák is szólnak Luther és a fáiról. Az egyik legismertebbet még megemlíjük: A következô közismert szólás állítólag Luthertôl származik:
" HA TUDNÀM, HOGY HOLNAP LESZ A VILÀG VÈGE, AKKOR MA MÉG ÜLTETNÈK EGY ALMAFÀCSKÀT!" Holott elgondolkodtató, hogy az elsô írásbeli bízonyíték 1944-ben tünt fel elôsször.
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997