www.LUTHER.de/hu/
deutschenglish
nederlandsmagyarul

Legdák és Anekdóták Luther-ról
Információk Luther életének idejébôl
 Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi körébôl
Katharina von Bora, Luther felesége
Philipp Melanchthon, 'Németország tanára és reformátor'
Johannes Bugenhagen, Reformátor
Georg Spalatin
Justus Jonas
Friedrich a bölcs,  Szász birodalom fejedelme
Lukas Cranach az idôsebb
Rendezvények, irodalom, internet

Katharina von Bora

Katharina von BoraKatharina von Bora 1499-ben egy elszegényedett nemes családban született.1504-ben a brehnai bencés kolostori iskolába megy.1508-ban belép a nimbscheni kolostorba (Grimma-nál) ahol 1515-ben fogadalmat tett.Ezáltal nagyon korán apáca lett.

1523 husvétján Katharinának és 11 apácának sikerült a kolostorból megszöknie.Cranachs az idösebb befogadja öket wittenbergi házába. Katharina a Wittenbergben tanuló Hicronymus kertész, egy nünbergi patricius családból származó fiatalember, iránt szimpátiát érez, akit szülei Nürnbergbe visszarendelnek. Luther közvetítése is eredménytelen maradt. A docens orlamündei pap Glatz is udvarolt Katherinának, de ôt Katharina visszautasította. Álitolag egy beszélgetésben Nikolaus von Amsdorffal Katharina azt állitotta, hogy ô Luther felesége szeretne lenni. Luther viszont Ave von Schönfeld, egy másik szökött apáca, akarta elvenni.
1525 Junius 13.-án Luther és Katharina eljegyzésére és házasságára kerül sor. A lakodalmat 1525 Junius 27.-én tartották.

Wittenbergi városi ünnep: "Luthers esküvôje"

Errôl a témáról Philipp Melanchthon 1525-ben ezt írta: " Teljesen váratlanul Luther elvette feleségül Katherina Borá-t, anélkül, hogy barátait errôl az eseményrôl informálta volna."

Katharina Luther átvette a háztartás vezetését, használja a kolostor szeszrfôzô jogait, álattenyésztéssel foglalkozik és ebböl az ókból földterületett bérelt.
1526 junius 7.-én született elsô gyerekük, Johannes (Hans). 1527.decenber 10.-én született elsô lányuk Elisabeth, aki 8 hónapos korában meghalt. 1529 május 4.-én született Magdalena, ki csak 13 évet élt. 1533-ban és 1534-ben született Martin és Paul , késôbb Margarethe. A Mártin Luther ma élô utódai Margarethétól származnak.

1546-ban a schmalkaldeni háborúban Katharina elôször Dessauba, majd Magdeburgba menekült. 1552 decenber 20.-án a Wittenbergben pusztító pestis elöll
menekülve hunyt el Torgauban .

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997