www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdoten
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De lebensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Katharina van Bora, Luthers vrouw
Philippus Melanchthon, 'leraar van Duitsland' en reformator
Johannes Bugenhagen, Reformator
Georg Spalatinus
Justus Jonas
Frederik de Wijze, keurfürst van Saksen
Lukas Cranach de Oudere
Activiteiten, literatuur, Internet

Katharina van Bora

Katharina von Bora Katharina van Bora wordt in 1499 als dochter van een verarmde edelman geboren. Ze bezoekt vanaf 1504 de kloosterschool van de benedictinessen te Brehna (bij Halle a/d Saale). In 1508 treedt ze in in het klooster Nimbschen (bij Grimma), waar ze in 1515 de gelofte aflegt. Daarmee wordt ze op zeer jonge leeftijd non.

Met Pasen 1523 lukt het Katharina om met elf andere nonnen uit het klooster te vluchten. Ze vindt onderdak in het huis van Lucas Cranach de Oudere in Wittenberg.
Ze voelt genegenheid voor Hicronymus Baumgärtner, een patricierszoon uit Neurenberg, die in Wittenberg studeert. Zijn ouders roepen hem echter terug. Ook de bemiddelingspoging van Luther mislukt. De docent en predikant Glatz uit Orlamünde vraagt om Katharina's hand; zij wijst hem echter af. In een gesprek met Nikolaus van Amsdorf moet ze gezegd hebben, dat ze met Luther wilde trouwen. Maar Luther wilde weer liever met Ave van Schönfeld, een andere voormalige non uit de groep uit Nimbschen, trouwen...
Op 13 juni 1525 komt het echter tot de verloving en huwelijksvoltrekking met Luther. Het bruiloftsfeest vindt op 27 juni 1525 plaats.

Wittenbergs stadsfeest: "Luthers bruiloft"

Philippus Melanchthon hierover (1525): "Onverwachts is Luther met Bora getrouwd, zonder ook maar zijn vrienden over zijn voornemen in te lichten..."

Katharina Luther regelt voortaan het huishouden, maakt gebruik van het op het klooster liggende brouwrecht, houdt vee en pacht daarvoor meerdere stukken grond.
Op 7 juni 1526 wordt de oudste zoon van Maarten en Katharina, Johannes (Hans) geboren. Op 10 december 1527 volgt de geboorte van hun dochter Elisabeth; zij sterft echter al op de leeftijd van 8 maanden. Hun op 4 mei 1529 geboren dochter Magdalena sterft op de leeftijd van 13 jaar. Ten slotte worden in 1531, 1533 en 1534 nog respectievelijk hun zoons Maarten en Paul en hun dochter Margaretha geboren. Alle nu nog levende nakomelingen van Maarten Luther stammen van Margaretha af.

Katharina vlucht in 1546 voor de Schmalkaldische Oorlog naar Dessau en Maagdenburg. Ze sterft op 20 december 1552 in Torgau als ze vlucht voor de in Wittenberg heersende pest.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997