www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legendák és Anekdóták
A Villám a kolostorba vezette
A Tézisi Legendák
A Tintatartály Hajítása
Kaiser Karl V. Luther sírjánál
Luther és a fák
Luther  Wormsban
Informaciók Luther életének idejéböl
Luther Életrajza
Információk Luther ismeretségi körébôl
Rendezvények,irodalom,internet

Luther legendái:A Tézisi Hirdetmény

A Tézisi hirdetmény 1517 Oktober 31.: Luther hangos kalapácsveréssel,amit egész europában hallani lehetett,kiszegezte a 95 Tézisét a Wittenbergi Kastélytemplom ajtajára. Ezt sok Ábrazolaton látni és egészen a mi évszázadunkig elismert tény volt. Ez egy Kép,mely- mint kevés másik - a Református simbóluma lett.

Mint egy villám vágott be,1961-ben mikor a katolikus Luther-kútató Erwin Iserloh azt állitotta, hogy a Tézisi Hírdetmény a legendák közé tartozik.
Holott a tények egyértelmûek.Elôször is az elsô irásbeli ábrázolata ennek a történetnek Philipp Melanchthon -tól származik, ki nem is tudott tanúja lenni ennek a cselekménynek, mert ô elôször 1518-ban lett Professzora a wittenbergi Egyetemnek.
Ez az ábrázolás is Luther halála után jelent meg elôször. Saját maga sem írt errôl a "szegezés"-rôl, ami állitólag 1517-ben történt.

Az igaz, hogy a Kastélytemplom ajtajára rendszeressen hírdette a disputálásának témáját, de a nyilvánosság elôtt a Tézisét hírdetni és ezt anélkül, hogy a Püspökök reakcióját kivárta volna, amit mint egyértelmû provokálás a felettesei ellen érthetô lett volna.Ezt egy Luthertól,aki a nézetertéréseken változtatni akarta, nem lehet elvárni.

Azt is meg kell említeni , hogy Wittenbergben a tézisérôl sem lett soha disputálva és az eredeti Tézisi nyomtatást sem találták meg eddig.

Így csak ez a történet maradt meg: Luther 1517.10.31.-én feletteseinek írt egy levelet, melyben a Bünbocsánati díjat megcáfolta és a nezeteltérések megszüntetésére hívta fel a figyelmüket. A levélhez hozzárakta a 95 Tézisét amit a diszputálásának alapanyagának gondolta.

Ma a legtöbb Luther-kútató szerint mint bizonyítottnak tekinthetô, hogy Luther ezen a bizonyos napon nem "szegezett". Holott a Tézisi Hirdetmény az egyik legismertebb története Luthernek, a Reformációnak és Lutherstadt Wittenbergnek .

A Reformátusnap Lutherstadt Wittenbergben
Rendezvények 1997 okt.17.-én

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997