www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legendák és Anekdóták Lutherról
Információk Luther életének idejéböl
Luther életrajza
Luther születése, gyerekkora, iskola
Luther mint szerzetes és professzor
A Tézisi hirdetmény és következménye
Luthert kiátkozzák
Luther a Wormszi órszággyülésen
Luther Wartburgban
Luther visszatér Wittenbergbe; A parasztháború
Luther esküvôje Katharina von Borával
Luther utolso évei és halála
Információk Luther ismeretségi köréböl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther szerepe a vallási-tárgyaláson;
viszonya más véleményü reformátorokhoz

Luther visszafolytott vonala, beálítottsága a lázadó parasztok ellen és kompromisszuma a fejedelmekkel több oldalról kritizálva lett. Másrészt Luther mindig nagy nyomás alatt állt, a reformáció védelme a római-katolikus egyház ellen, mind politikai és teologiai szempontból. Ezzen a "kötéltáncon" sok egykori hívôje nem akart résztvenni.

Erasmus von Rotterdamm 1524-26-ig Luther a népszerû holland Humanistával Erasmus von Rotterdamm-mal veszekedett a reformáció terhére és ez által az egykori humanisták, kik eddig Luther ötleteit támogatták, kettéoszlottak.

Luther, Karlstadt és a sveici reformátor Zwingli közti nézeteltérések az esti misével kapcsolatban 1529-ben a marburgi vallástárgyláshoz vezet, ahol csak egy részsikert érnek el.

Luther és Melanchthon a keresztelö mozgalom ellen kemény szavakat használtak, de a "münsteri keresztelôbirobalom" bukása után 1534/35 , a legyôzôtek elleni bánásmódott elítélték.

1537-ben Luther összeveszik a wittenbergi vetéltársával Johann Agricola-val, ki erre 1540-ben Wittenberget elhagyta.

Luther utolsó évei(1540-46)

"Ich bin schwach, ich kann nicht mehr."("Én már gyenge vagyok, én már nem birom")

Luther utolsó éveiben több testi fájdalmakban szenvedett. Ezenkívül lánya Magdaléna halála 1542-ben életét még jobban megnehezíti.

Luther viszonya a máshitüekhez, föleg a zsidókhoz, megromlik a rákövetkezö években. 1523-ban írásában mint pl. "Isten mint zsidó született" egy békülö állást mutat, addig az öregedö reformátor elítél mindenkit ki meg nem tér. Ebben a hangulatban készítette írását mint pl. "A zsidókról és ezzek hazugságai.

A reformáció ellenségei ellen Luther utolsó éveiben is harcolt. Az írásában A római baptisták parasztjait az ördög bujtja fel az utolsó csapása volt a római egyház ellen.

Luther minden csalódás és fájdalom ellenére prédikációját továbbra is fojtatta.

Az oktatási feladatát a Wittenbergi  egyetemen ugyancsak egészen élete végéig komolyan vette, de az utolsó elöadás igy fejezte be: "Ich bin schwach, ich kann nicht mehr."("Én már gyenge vagyok, én már nem birom")


Kaiser Karl V.  Luther sírjánál

Luther halála (1546)

A betegségben szenvedô Luther 1546.jan.17.-én elindul utolsó utjára, szülôvárosába Eisleben-be, ahol a mansfelgi gráf családban keletkezett veszekedést nyugtatni. Tárgyalása eredményesen végzôdik.

Luthernek már nincs ereje Wittenbergbe visszatérni. 1546 február 18.-án meghal Eisleben-ben. Halálos ágyában következôt mondta: "In Deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, Du treuer Gott."( A kezedben rádbízom a lelkemet.Te engem megváltottál, úram, te hûséges isten).


Luther halotti maszkja

Miután Luther koporsóját két napig Eisleben-ben tartoták, Halle-n és Bitterfeld-en keresztül Wittenberg-be hozzták.

Február 22.-én a Wittenbergi Kastélytemplomban temették el, a gyászbeszédet Johannes Bugenhagen tartotta.


Luther halotti háza

További Információk: Dr. Volkmar Joestel, Luthercsarnok Wittenberg : Luther halála

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997