www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdotes
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin  Luther leefde
De levensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
activiteiten, literatur,
Internet

EEN  VASTE  BURCHT   IS  ONZE  GOD. 

Maarten Luther

 

Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
(Romeinen 1,17)

Maarten Luther
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
 

Partners en vormgevers van deze presentatie
Opmerkingen, lof en kritiek a.u.b. aan de Webmaster.