www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdotes
rond Luther
Door de bliksem in het
klooster gebracht
De legende van het
aanslaan van de stellingen
Het gooien met de
inktpot
Keizer Karel V bij het
graf van Luther
Luther und die bomen
Luther in Worms
Informatie uver de tijd,
waarin  Luther leefde
De lebensloop van Luther
Informatien over de mensen
in Luthers omgeving
Activiteiten, literatuur,
internet

Legenden rond Luther


Het aanslaan van de stellingen Natuurlijk vormt een persoon, die zo zeer ter discussie staat als de Hervormer Dr. Maarten Luther, een ideale voedingsbodem voor het ontstaan van anecdoten en legenden.
Daarbij leefde hij in een tijd, waarin het geloof aan heksen en de duivel, aan bovennatuurlijke gebeurtenissen en het op handen zijnde einde van de wereld onder het volk wijd verbreid waren.
Weliswaar is de waarheid van de meeste legenden gering, maar de graad waarin ze vermakelijk zijn niet.

Luther...
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997