www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legendák és Anekdóták Lutherrôl
Információk Luther életének idejébôl
Luther életrajza
Luther születése, gyerekkora, iskola
Luther mint szerzetes és professzor
A Tézisi hirdetmény és következménye
Luthert kiátkozzák
Luther a wormszi órszággyülésen
Luther Wartburgban
Luther visszatér Wittenbergbe; A parasztháború
Luther esküvôje Katharina von Borával
Luther utolso évei és halála
Információk Luther ismeretségi körébôl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther Máton gyerek és ifjúkora (1483-1501)

Luther törzsháza Möhrán Luther Márton ( született mint Luder Márton: késôbb Luthernek nevezi magát) 1483.november.10.-én egy feszültséggel teli világban született (szülôháza). Nagy változások elôtt áltak és legnagyobb részét a sors neki szentelte.

Luther Apja, egy paraszt fia, 1484-ben közvetlen Luther születése útán Eisleben-bôl Mansfeldbe költözött, hogy az ottani rézbányában a családja egzisztenciáján javitson. Ezt valóban elérte : 1491-ben családja az egyik legtekintélyesebbek közé tartozott a város Mansfeldben.
Luther édesanya, Margarete Luder, a gyerekekrôl gondoskodott, aki Luther véleménye szerint egy szigorú nevelônô volt.

Ö egy Latiniskolába járt Mansfelden, ahol még a régi középkori, barbár tanmódszert alkalmazták. Luther egy csendes, tartózkodó és a szigorú rend által félénk, de tehetséges diák volt

1497-ben Luther Magdeburgba "közös élet testvéreinek" iskolájába megy tanulni, majd onnan tanulmányait 1498-ban Eisenachtban fojtatja és az ottani rokonoknal lakik.


Luther beiratkozása Erfurtban A csalág jó anyagi helyzete megengedte, hogy Luther 1501-ben tanulmányát az erfúrti egyetemen elkezdje. Az Apja abban bízott, hogy a tehetséges fiat mint jógász egy jobb egzisztenciához tudja segíteni.

Luther hallgatóként Erfurtban(1501-1505)

Az 1392-ben alpozott erfurti egyetem abban az idôben az egyik legfontossabb német egyetemek közé tartozott.(A legfontossabb egyetemek Luther idején ) Ez volt az oka annak, hogy Apja ezt az egyetemet választotta fiának.

Luther idején, még mielôtt egy magasabb fakultást elért, egy úgynevezett hét szabad mûvészetett kellet tanulnia. Ezt Luther el is éri és 1502-ben megszerzi a bakkalaureátusi -az első tudományos- fokozatot. 1505-ben Magiszter lett. A büszke Apa remélte, hogy fia tanulmányait ugyanilyen sikeresen fejezi be és hamarosan egy megbecsült állást kap mint jógász.

Luther - a legenda szerint - 1505 Július 2.-án megfogadja, hogy szerzetes lesz.(lásd Luther legendái, A villám) Fogadalmát barátai legnagyobb csodálkozására megtartotta. Ők Luthert életvidám cimborának ismerték. Szülei haragja ellenére belép az Ágoston-rend (koldulórend) erfurti kolostorába.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997