www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legendák és Anekdóták Lutherról
Információk Luther életének idejéböl
Luther életrajza
Luther születése, gyerekkora, iskola
Luther mint szerzetes és professzor
A Tézisi hirdetmény és következménye
Luthert kiátkozzák
Luther a Wormszi órszággyülésen
Luther Wartburgban
Luther visszatér Wittenbergbe; A parasztháború
Luther esküvôje Katharina von Borával
Luther utolso évei és halála
Információk Luther ismeretségi köréböl
Rendezvények,irodalom, Internet

Luther esküvôje Katharina von Bora-val (1525)

Katharina von Bora

1525 junius 13.-án házasságot köt a nibschi kolostorból szökött apácával Katharina von Bora-val, ki azóta Wittenberben talált menedéket. A házassága a 16 évvel fiatalabb Katharinával barátai tanácsának ellenére tette, kik a reformáció hanyatlásától tartottak.Így beszélt például Philipp Melanchthon egy szerencsétlen cselekedett-röl. Luther barátja nem tudott Luther tervéröl és az esküvöre sem lett meghívva..

Katharina vezeti a háztatrtást, föleg a háztartási kasszát, melyel a doktor, mint ahogy erröl tudósítva lett, nem tudott bánni. Így bebizonyosodott, hogy jó háziaszony és kertész.

Luther háztartásában nem csak feleségével és késöbb hat gyerekével élt, hanem Katharina rokona és 1529-töl Luther testvérének hat gyereke is. Ezenkívül szállást adott egy-két tanulónak,hogy a háztartási kassza álapotán javitson.

Luther családi életét sok feljegyzett asztali beszéd jellemezte, melyben néphezkötöttsége egyértelmüen látható.


Több közelebbi információk Katharina von Bora-ról

Wittenberg aktuális: Wittenberg-i városi ünnep - "Luther esküvôje"


Luther hatása 1525-óta

Luther a következô években ismét az egyház és a község új endeletével foglalakozik.Ezéltal eléri a valasztófejedelmeknél, hogy egy és más intézkedés által a reformációt megerôsítse, pl. a rendelettel a papok bérezése.
A istentisztelet reforja az oltáriszentség bevezetessége jellemzô.

Ebben az idôben Luther vizsgálati utakat tett, melyen a papokat munkáját és ô által elrendelt reformok bevezetését figyelte. Egy ilyen utazás után 1528-ban keletkezett az írás:"Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn im Kurfürstentum zu Sachsen" Philipp Melanchthon-tól.

Az egyházrendelet mellett megjelent a keresztelô-könyvecske és a gyász-könyvecske és 1529-ben a kicsi és a nagy Katechizmusz.

Luthertól, ki az éneklést nagyon kedvelte ("Ki énekel, az duplán imádkozik"), a Klugsche énekkönyvet és a népszerû, 1527-ben készült korál "Egy kemény vár a mi istenünk"


Az elsô, német nyelvü biblia öszkiadása 1534-ben megjelent Luther fordítása, a biblia.1522-ben jelent meg az Uj rendelet fordítása, a régi rendeleten többek között 1530-ban a Veste Coburgi tartozkodása idején készítette. (további információk a Veste Coburg - ról!).


A reformáció fojtatása a birodalmi politikában

Az elsô speyeri országgyülésen(1526-ban) megkapták a protesztánsok a lehetôséget, a reformjukat jogérvényesen bevezetni. A fejedelmek maguk dönthettek, milyen százalékban a reformot területükön bevezetni szándékolják.

Holott az augsburgi országgyülés 1530-ban mindenféle ujítás megtiltásával végzôdött, de reformátorok elérték, hogy a Melanchton által megírt "Augsburgeri Konfessziót" ("Confessio Augustana") felolvashassák, egy hatalmas nyereségnek számított.

Luther maga mint kiátkozott az országgyülésen nem jelent meg, de a helyettesei, többek között Melanchton, mindenröl informálva lett. Ebben az idôben Luther Veste Coburgban tartozkodott.

Az országgyülés reform elleni kijelentése miatt a protesztánsok a "Schmalkaldische szövetséget" alpították, egy védekezô szövetséget a katolikusok ellen.

Luther 1528-ban egy háború kitörését még meg tudta akadályozni, ô mindig is erôszak ellen volt. De a Schmalkadisch-i háború (1546/47) kitörésénél tehetetlen volt..(->A reformáció a birodalmi politikában Luther halála után1546).

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997