www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Verhalen en anecdotes
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De wereld omstreeks 1500
Belangrijke
uitvindingen
De verandering van het
wereldbeeld
Het Humanisme
De politieke situatie
voor de Reformatie
Luther en de Duitse taal
Luthers verhouding tot de
Joden
De (politieke) situatie na
1546
Luther - verketterd en
verheerlijkt
De levensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Activiteiten, literatuur,
Internet

Volksvroomheid en Eindtijdsgevoel

De standenboom Bepaald door de omwentelingen en veranderingen, die werden losgemaakt door de uitvindingen en ontdekkingen, is de tijd waarin Luther leefde getekend door onrust en angst voor het leven bij het eenvoudige volk. Deze tijd vormt de overgangstijd van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd.

Zo krijgen broederschappen en door het land trekkende boetepredikers, die het einde van de wereld verkondigen, een geweldige toeloop onder het volk (b.v. Dominee Michael Stifel).

Ook een versterkte relekwieŽncultus en een toenemend aantal bedevaarten zijn kenmerkend voor deze tijd.

Ondertussen staat de maatschappij voor grote problemen. De sterke bevolkingstoename in de 15e eeuw, als ook de 'vlucht' van veel mensen van het platteland naar de steden zorgt voor een schaarste aan voedingsmiddelen en arbeidsplaatsen.
Dreigingen door oorlogen en zich herhalende pestepidemieŽn zorgen voor nog meer angst en onrust.

Luther wordt in een tijd geboren, die door diep ingrijpende veranderingen en grote spanningen gekenmerkt wordt.


Het Copernicaanse wereldbeeld

Het oude wereldbeeld rond 1450Het wereldbeeld van Copernicus

(geocentrisch wereldbeeld)

De aarde als schijf

  • de aarde is een schijf
  • raderen drijven de zon, sterren en maan aan
  • de aarde is het middelpunt van alle sterren
  • de aarde is door een klok omgeven

(heliocentrisch wereldbeeld)

Copernicus

  • de aarde is een bol
  • de aarde is niet door een klok omgeven en ook niet het middelpunt van het heelal
  • de zon is een vaste ster en het leven gevend middelpunt
  • sterren, maan en planeten draaien in verschillende banen rond de zon.
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997