www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legdák és Anekdóták Luther-ról
Információk Luther életének idejéböl
 Luther életrajza
Információk Luther ismeretségi köréböl
Katharina von Bora, Luther felesége
Philipp Melanchthon, 'Németország tanára és reformátor'
Johannes Bugenhagen, Reformátor
Georg Spalatin
Justus Jonas
Friedrich a bölcs, Sachsen megye fejedelme
Lukas Cranach az idôsebb
Rendezvények, irodalom, internet

Philipp Melanchthon

Philipp Melanchthon

Melanchthon, Luther mellett Wittenbergben

Melanchthon hamar beíleszkedett Wittenbergben. Ez föleg Mártin Luthernek köszönthetô. A kapcsolatuk nagyon intenzív volt. A közös munkájuk által az egyetemen egy erôs baráti kapcsolat alakult. Milyen erôs ez a kapcsolat volt, azt egy túdósításból olvashatjuk, mely szerint Melanchton következôt mondott: " Én inkább meghalnék, mint hogy minket elválasszanak."

Luther Melanchtont a reformáció szükségérôl hamar meggyôzte. Az egyetemi kollegák és közös vetéltársuk kapcsolata "baráti kollégiális" volt (Heinz Scheible).

Melanchthon és a teolólgia

Luther a Wittenbergi egyetem görög nyelvü professzorának thetségérôl 1518.-i nyitóbeszéde óta meg volt gyôzôdve. Melanchton joghallgatói korában elkezdett teológia tanulmányát Wittenbergben folytatta és egy akadémiai fokozatott ért el. Több elôadást tartott a bibliai szakában és a tteológiai kérdésekben egy elismert szakértô és beszélgetô partnerre volt Luthernek.

Az univerzális túdós

Mit univerzálius túdós, ki filozófiával, történelemmel, orvostudományal és fizikával is foglalkozott, az"alacsonyabb" rangú fakultánst a filózófiát részesítette elönyben .

Melanchton ezéltal életének idején a jóghallgatók körében a legkedvelt könyvírók közé tartozott . Mûveit egészen a 18.század végéig iskolában és egyetemeken használták.

Luther Melanchtont a reformátikus teologiájába is beavatta. Melanchton pedig a görög nyelvet tanulásában segített. Ô volt az ki Luthert a biblia német nyelvre fordítására motiválta. Lásd: Luther Wartburgban.

Melanchthon a vallási beszélgetésekben és tárgyalásokon

Már az elsô nagyobb vitán Luther és a római egyház között, a "lipcsei vitatás" 1519-ben, Melanchton is részt vett. Luther és Johannes Eck vitája közben, Melanchton kis cédulákat készített, melyben a bibliából származó részeket kiemel és a pápa elsôségét - a vita témáját - megzáfolta.

A késöbbi tárgyalásokon is egy fontos szerepet játszott Melanchton, ha a kiátkozott Luther a tárgyaláson nem tudott megjelenni; késöbb a protesztánsok vezetôje is lett.

Loci communes, az elsô ev. Dogmatika Luther, a reformátorok profétája, fáradatlanul az új teológián dolgozott - de munkája rendszertelen volt. Ezt a feladatott Melanchton vette át: 1521-ben elkészítette az elsô érvényes reformátikus tanítás összefoglalását, a "Loci Communes".Könyve Luthernek annyira tetszik, hogy munkáját legszivesebben a bibliával fojtattná.

Az augszburgi országgyülésen 1530-ban Melanchton a reformáció ügyében Luthert helyettesíti, ki kiátkozzása miatt sachsen megyét nem hagyhatta el. A tátgyalások nehézségét mesterien végezte a római - katolikus egyházzal szembe.
Melanchton külömbözö elôkészített írásokból és az augszburgi tárgyalásból a refórmáció elsô nagy beismerését, a "Confessio Augustana".Mind máig az evangélikus papokat többek között ezáltal a beismerés szerint ordinálnak.

Luther halála után Melanchton lett a reformáció szóvivôje. Nem vitattlanul, de élete végéig a német reformáció kiemelkedô exponense maradt.


Életrajze (rövidített):

 • 1497 Melanchthon (eredetileg Schwarzerd ) Bretten-ben Született.
 • 1509 a heidelbergi egyetemre megy.
 • 1511 Baccalaureat (az elsô akagémikus fokozata)
 • 1512 Tübingenbe költözik
 • 1514 Magiszter lett
 • 1518 mint a görög nyelv professzora Wittenbergbe megy.
 • Melanchthon résztvesz a protesztánsok minden fontosabb tárgyalásán .
 • Ö Luther legfontosabb munkatársa
 • Az iskolai és egyetemi oktatás reformációját vezeti be sachsen megyében, mely több más országnak példaképe lett.
  Ezért nevezték már élete idején is "Praeceptor Germaniae" (Németország tanárának)
 • Tôle származik a "Loci communes" és a "Confessio Augustana"
 • Luther halála után a reformáció vezetôje lett.
 • 1560 Wittenbergben hunyt el.

További információk: www.melanchthon.de.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997