www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdoten
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De lebensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Katharina van Bora, Luthers vrouw
Philippus Melanchthon, 'leraar van Duitsland' en reformator
Johannes Bugenhagen, Reformator
Georg Spalatinus
Justus Jonas
Frederik de Wijze, keurfürst van Saksen
Lukas Cranach de Oudere
Activiteiten, literatuur, Internet

Justus Jonas

(1493 - 1555)

Justus Jonas Jonas studeerde in Erfurt eerst rechten en later theologie. Hij kwam in 1521 als hoogleraar en proost aan de Slotkerk naar Wittenberg. Deze vriend van Luther was bij de vertaling van de Bijbel voor hem van grote betekenis. Hij was het ook die Luther begeleidde naar de rijksdag in Worms. Ook maakte hij zich bij de schoolvisitatie (1529) nuttig.

Verder was hij op de rijksdag in Augsburg en bij de godsdienstgesprekken te Marburg aanwezig. In 1541 ging hij naar Halle, maar hij werd al na vijf jaar vandaar verdreven. Als trouwe vriend van Luther begeleidde hij de reformator ook op diens laatste reis naar Eisleben. Nadat Jonas hofprediker in Coburg was geweest, ging hij als Superintendent naar Eisfeld. Daar stierf hij ook.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997