www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdoten
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De lebensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Katharina van Bora, Luthers vrouw
Philippus Melanchthon, 'leraar van Duitsland' en reformator
Johannes Bugenhagen, Reformator
Georg Spalatinus
Justus Jonas
Frederik de Wijze, keurfürst van Saksen
Lukas Cranach de Oudere
Activiteiten, literatuur, Internet

Lucas Cranach de Oudere

Lucas Cranach der Ältere Lucas Cranach de Oudere werd als zoon van een schilder rond 1472 in Kronach (Oberfranken) geboren. Van 1502 tot 1504 verbleef hij in Wenen en daarna werd hij hofschilder van de Saksische keurvorst Frederik de Wijze. Deze verleende hem in 1508 een wapen met een gevleugelde slang. In hetzelfde jaar reisde Cranach in opdracht van zijn keurvorst naar de Nederlanden.

Das Wappen Cranachs

Ongeveer twee jaar later trouwde hij met Barbara Brengebier, een burgemeestersdochter uit Gotha.
In de jaren daarna liet Cranach zijn grote huis in de Schloßstraße 1 grondig verbouwen. Lucas Cranach maakte van zijn werkplaats een zeer veelzijdig bedrijf.

Zijn twee zoons Hans en Lucas (de Jongere) werden in 1513(?) en 1515 geboren. Beiden werden, net als hun vader, schilder. In de jaren 1517 en 1519 werden Cranachs dochters Ursula en Barbara geboren. In 1520 verkreeg Cranach het apotheekprivilege. Van zijn dochter Anna, die in datzelfde jaar werd geboren, was Maarten Luther peetoom. Vanaf 1523 had Cranach voor korte tijd een drukkerij, later ook nog een boekhandel. Bij het huwelijk van Maarten Luther met Katharina van Bora waren Cranach en zijn vrouw getuigen. Van Luthers eerste zoon Johannes werd Cranach peetoom.

Cranach gold als een van de aanzienlijkste en rijkste burgers van Wittenberg. Hij was jarenlang lid van de Wittenbergse raad en bekleedde ook meerdere malen het ambt van burgemeester.
De dood van zijn getalenteerde zoon Hans in Bologna (in 1537) trof Cranach diep. Drie jaar later stierf ook zijn vrouw Barbara. In 1547 vroeg Cranach bij keizer Karel V om gratie voor de gevangen keurvorst Johan Frederik. Hij volgde in 1552 de vrijgelaten keurvorst naar Weimar. Daar stierf Cranach in 1553 op de leeftijd van 81 jaar.


Korte levensbeschrijving:
  • 1472 Geboorte in Kronach, Oberfranken
  • 1502-1504 Verblijf in Wenen; keurvorst Frederik de Wijze laat Cranach als hofschilder naar Wittenberg komen.
  • 1519 Cranach wordt voor het eerst raadslid in Wittenberg.
  • 1525 Cranach treedt op als bruidswerver van Luther bij Katharina van Bora en wordt Luthers getuige. Zie ook Luthers bruiloft.
  • 1537 Eerste periode als Wittenbergse burgemeester
  • 1551 Verhuizing naar Innsbruck
  • 1552 Verhuizing naar Weimar
  • 1553 Op 16 oktober sterft Cranach in Weimar.

Meer informatie ook onder www.cranach.de.
Wittenberg: Die Cranachhöfe

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997