www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdotens
rond Luther
Informatie over de tijd
waarin Luther leefde
De wereld rond 1500
Luther en de Duitse taal
Luthers verhouding tot de
Joden
De (politieke) situatie na
1546
Luther - verketterd en
verheelijkt
Dee levensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Activiteiten, literatuur,
Internet

Maarten Luther - De tijd


De Lutherroos, het zelf gekozen zegel van de
reformator Maarten Luther wordt in een tijd met veel spanningen en conclicten geboren. Het is de overganstijd van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd. Zelf zal hij de grote veranderingen van deze tijd op beslissende wijze bepalen. De Augustijner monnik zal met zijn actie tegen de aflaat een golf door Europa in beweging zetten, die hij niet eens bedoeld had.
Luther beiinvloedt zijn tijd en levert met zijn Bijbelvertaling een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van de geschreven Duitse taal.
Hij schept veel nieuws, maar komt ook vaak in oude vooroordelen terecht, zoals tegenover de Joden.
Zo is de grote Hervormer in zijn tijd, in de volgende eeuwen en ook heden nog in veel opzichten omstreden.
De golfbweging die hij in gang zette is niet meer tegen te houden, ze werkt na zijn dood verder door en leidt tot het ontstaan van de protestantse Kerk.
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997