www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdoten
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De lebensloop van Luther
Luthers Geburt, Kindheit, Schule
Luther als Mönch und Professor
Der Thesenanschlag und die Folgen
Luther wird gebannt
Luther auf dem Reichstag zu Worms
Luther auf der Wartburg
Luthers Rückkehr nach Wittenberg; Der Bauernkrieg
Luthers Hochzeit mit Katharina von Bora
Luthers letzte Jahre und sein Tod
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Activiteiten, literatuur,
Internet

Maarten Luther als monnik (1505-12)

Bij een storm - zo gaat het verhaal ("De blikseminslag") - heeft Luther beloofd om monnik te worden. Op dit besluit komt hij ook niet terug, wanneer vrienden en vooral zijn vader de succesvolle student en aankomende jurist proberen op andere gedachten te brengen. Hij gaat in het jaar 1505 in het klooster van de Augustijnen te Erfurt, waar hij in 1506 zijn gelofte als monnik aflegt.

Het leven als monnik was in de tijd van Luther zwaar, het bestond uit vasten, bidden en werken. De dag van de monniken begon om 3.00 uur met de eerste gebedstonde. Deze tijd vormt Luther sterk, vooral wordt hij hier sterk op de Bijbel betrokken, hetgeen zijn latere bezig zijn en zijn toekomstige geschriften zal typeren.

Maartn Luther als monnik In 1507 wordt Luther in Erfurt tot priester gewijd. In dit jaar begint hij ook zijn studie in de theologie te Erfurt. Hij bestudeert de scholastiek, komt echter met de gedachten van de humanisten in aanraking, ook begroet hij hun oplossing 'Ad Fontes!' - terug naar de bronnen.
Voor hem betekende dit vooral het bestuderen van de Griekste en Hebreeuwse bronnen van de Bijbel (Bijbelhumanisme).

Maarten Luther als professor in Wittenberg (1512-17)

Luther, in 1512 doctor in de theologie geworden, krijgt nu aan de Wittenbergse universiteit "Leucorea" de leerstoel in de Bijbelse theologie. Hij houdt colleges over de Psalmen (1515/16), de Brief aan de Galaten (1516/17) en de Brief aan de HebreŽn (1517/18).

Deze tijd wordt door een hevig worstelen om geloofskennis gekenmerkt. Het voor hem beslissende licht in het geloofsleven moet hij bij het nauwkeurige bestuderen van de Brief aan de Romeinen gekregen hebben:

De mens bereikt de gerechtigheid alleen door de genade van God, niet door de goede werken (Röm. 1, 17): Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: "Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven." (Staten Vertaling)

Luther kwam, zoals hij zelf vertelt, tot dit voor hem beslissende inzicht in de studeerkamer van zijn kloostertoren te Wittenberg. Het tijdstip van dit als " Turmerlebnis" bekend staande voorval is echter omstreden.

Rond Luther vormt zich nu een kring van theologen, waartoe ook Nikolaas van Amsdorf en Karlstadt (Andreas Bodenstein) behoren.

Ook wordt Luther in het jaar 1514 als predikant aan de Wittenberger Stadskerk beroepen.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997