www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdoten
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De lebensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Katharina van Bora, Luthers vrouw
Philippus Melanchthon, 'leraar van Duitsland' en reformator
Johannes Bugenhagen, Reformator
Georg Spalatinus
Justus Jonas
Frederik de Wijze, keurfürst van Saksen
Lukas Cranach de Oudere
Activiteiten, literatuur, Internet

De mensen rondom Luther

Luther und seine ,Mitstreiter'

Luther en zijn medewerkers,
afbeelding gemaakt door Lucas Cranach de Jongere,
zoon van Lucas Cranach de Oudere.

Luther was tijdens zijn verblijf op de Wartburg niet alleen op de hulp en het organisatietalent van zijn medewerkers aangewezen, hij vertrouwde op de raad en de bekwaamheid van deze medestrijders.
Dit zijn vooral:
... de "leraar van Duitsland", Philippus Melanchthon, die tijdens Luthers afwezigheid en na diens dood de Reformatie leidde, de reformatorische gedachten van Luther theologisch uitwerkte ("Loci Communes" en "Augsburgse Confessie") en die verder door de reorganisatie van scholen en universiteiten bekend is geworden;
... daarnaast Johannes Bugenhagen, die als bekwaam organisator veel gedaan heeft voor de Reformatie in Duitsland en in Scandinavie.
We moeten ook Luthers vriend, de Reformator Justus Jonas (1493 - 1555), niet vergeten.
Als belangrijke bemiddelaar tussen Luther en de landsvorst is tenslotte nog Georg Spalatinus, de rechterhand van Frederik de Wijze, te noemen.
Natuurlijk - hoe zou het ook anders kunnen - vindt u onder deze rubriek ook informatie over Katharina van Bora, de vrouw van Luther.
-Verdere informatie over personen en hun betekenis voor de Lutherstad Wittenberg-
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997