www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdoten
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De wereld omstreeks 1500
Belangrijke uitvindingen
De verandering van het
wereldbeeld
Het Humanisme
De politieke situatie in
de tijd voor de Reformatie
Luther en de Duitse taal
Luthers verhouding tot de
Joden
De (politieke)wereld na
1546
Luther - verketterd en
verheerlijkt
De lebensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Activiteiten, literatuur,
Internet

De wereld omstreeks 1500


Kaart van het Oostzeegebied rond 1585 Luther wordt in een wereld geboren, die bol staat van spanningen en conflicten. Deze tijd markeert de overgang van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd. Verworvenheden van de oude tijd handhaven zich nog, maar het nieuwe dringt onweerstaanbaar binnen in alle levensgebieden.

Deze overgangsperiode wordt gekenmerkt door nieuwe uitvindingen en door het ontstaan van een nieuw wereldbeeld.

Voor het verstaan van de Reformatie en haar leiders, Luther en Melanchthon, is de stroming van het Humanisme bijzonder belangrijk.

Ook zou de Reformatie zonder de bijzondere politieke situatie nooit tot zo'n grote beweging uitgegroeid zijn.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997