www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdoten
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De wereld omstreeks 1500
Luther en de Duitse taal
Luthers verhouding tot de
Joden
De (politieke)wereld na
1546
Luther - verketterd en
verheerlijkt
De lebensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Activiteiten, literatuur,
Internet

De Reformaitie als politieke beweging na Luthers dood

Sluiting van het Verbond van Smalkalden

Als reactie op de bevestiging van het Edict van Worms door de Rijksdag te Augsburg (1530) sloten de Evangelische Rijksstanden in het jaar 1531 het Verbond van Smalkalden. Dit Verbond hield een Verbondsleger en een Verbondskas in stand.
Na aanvankelijke successen in de activiteiten, die de Bond ontplooide, lukte het echter aan de keizer, belangrijke bondgenoten te vinden en de Bond lam te leggen.

Stadsaanzicht van Wittenberg

De crisis van het Protestantisme en de Godsdienstvrede van Augsburg

Zo versloeg de keizer in de Smalkaldische Oorlog (1546/47) de protestantse vorsten, na de kapitulatie van Wittenber (1547) gaat de keurwaardigheid van de overwonnen protestantse keurvorst op een van de bondgenoten van de keizer, Mauritz van Saksen, over. Ook kan de keizer 1547/1548 de protestanten het zogenaamde "Interim" dicteren, wat een flinke tegenslag voor de aanhangers van het Protestantisme betekent.

De schijnbaar keizergetrouwe Mauritz van Saksen schaart zich echter aan de kant van de Protestanten, die nu in 1552 met het Verdrag van Passau een eerste en in 1555 met de Godsdienstvrede van Augsburg een verder succes konden boeken.
De bepalingen van de Godsdienstvrede stonden de Protestantse vorsten toe in "hun" gebieden de Reformatie naar hun eigen goeddunken door te zetten - de onderdanen moeten zich deze beslissing laten welgevallen (Cuius regio, eius relegio).

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997