www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdotes
rond Luther
Door de bliksem in het
klooster gebracht
De legende van het
aanslaan van de stellingen
Het gooien met de
inktpot
Keizer Karel V bij het
graf van Luther
Luther und die bomen
Luther in Worms
Informatie uver de tijd,
waarin  Luther leefde
De lebensloop van Luther
Informatien over de mensen
in Luthers omgeving
Activiteiten, literatuur,
internet

Legenden rond Luther: De worp met de inktpot

De worp met de inktpot

Sedert zijn jeugd werd Luther door duivels, boze geesten en demonen geplaagd...
Hij maakt ook later dikwijls van zulke gebeurtenissen melding, vooral in de eenzaamheid van de Wartburg namen de angsten voor dergelijke aanvallen sterk toe. Luther schreef hen toe aan zijn depressies en wisselende stemmingen.

De grond voor de voortdurende angst voor de satan kan in de laatmiddeleeuwse religieusiteit in het ouderlijk huis en tijdens zijn opleiding gezocht worden

Luther verdedigde zich tegen de voortdurende aanvechtingen door gebed, "vrolijk zingen" of ook rigoreuzer: door het gooien met de inktpot: Luther moet zich, `s nachts door de duivel wakker gemaakt, met een uitgekiende worp met het inktpotje tegen de satan verdedigd hebben.

Luther zelf deelt ons mee, dat hij ook op de Wartburg door de duivel lastig gevallen is. Zijn uitspraak echter, dat hij "de duivel met inkt verjaagd heeft", wordt tegenwoordig eerder op Luthers Bijbelvertaling betrokken, als op de nachtelijke gevechten op de Wartburg.

De inktvlek, die in de laatste eeuw nog in de Lutherkamer op de Wartburg te zien was, kan als bewijsmateriaal niet meer gelden - er zijn niet weinig berichten, volgens welke de vlek in de laatste eeuwen vaak opgeknapt, nieuw aangebracht en bijgekleurd zou zijn...

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997