www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Verhalen en anecdotes
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De wereld omstreeks 1500
Belangrijke
uitvindingen
De verandering van het
wereldbeeld
Het Humanisme
De politieke situatie
voor de Reformatie
Luther en de Duitse taal
Luthers verhouding tot de
Joden
De (politieke) situatie na
1546
Luther - verketterd en
verheerlijkt
De levensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Activiteiten, literatuur,
Internet

Johannes Gutenbergen de boekdrukkunst

Het begin van het Johannesevangelie uit de
Gutenbergbijbel

Luthers 95 stellingen en zijn geschriften verbreidden zich heel snel over Duitsland. Voor de eerste keer werd voor de verspreiding van hervormende of revolutionaire gedachten, die de gehele samenleving raakten, de boekdrukkunst gebruikt.
Daarvoor vond de boekddruktechniek alleen toepassing voor universitaire doeleinden, bijvoorbeeld voor het drukken van geschriften en stellingen voor disputen. Als zodanig waren ook de 95 stellingen van Luther in feite geschreven.

De nieuwe manier van boeken drukken werd al omstreeks 1450 door Johannes Gensfleisch de Jonge, ook wel Gutenberg genoemd, ontwikkeld; Gutenberg vond echter niet, zoals vaak ten onrechte aangenomen wordt, de boekdruktechniek zelf uit, maar hij ontwikkelde een nieuwe manier van drukken.

Met de nieuwe wijze van drukken was het mogelijk doormiddel van veel aparte metalen-letters (kleine aparte metalen lettertjes, die in regels aan elkaar gezet konden worden) snel en tegen een betaalbare prijs geschriften te drukken.

De kleine drukletters, die spoedig daarna in serie gegoten werden, konden steeds weer opnieuw voor een zetsel gebruikt worden.

-> Hans Luft, Buchdrukker te Wittenberg


Verdere belangrijke uitvindingen en ontdekkingen in deze periode

  • Martin Behaim entwerpt in 1492 de eerste globe.
  • Copernicus (1473-1543) ontwikkelt het heliocentrische wereldbeeld, dat door Giordano Bruno (1548-1600; als ketter verbrand) wordt aangevuld.
  • Sedert de 14e eeuw wordt het buskruid toegepast voor vuurwapens.
  • Peter Henlein vindt in 1500 het zakhorloge uit.
  • Leonardo da Vinci ontwikkelt o.a. pompen en vliegtuigen.


Natuurlijk vallen in deze tijd ook - tengevolge van de nieuwe uitvindingen in de zeevaart - de grote ontdekkingsreizen van Europeesche zeelui,
  • zoals in 1492 Columbus' reis naar Amerika,
  • in 1498 ontdekt Vasco da Gama de weg over zeenaar India en
  • van 1519-21 zeilt Fernando de Magalhaes voor het eerst rond de aarde.
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997