www.LUTHER.de
deutsch english
nederlands magyarul

Legenden en anecdoten
rond Luther
Informatie over de tijd,
waarin Luther leefde
De wereld omstreeks 1500
Luther en de Duitse taal
Luthers verhouding tot de
Joden
De (politieke)wereld na
1546
Luther - verketterd en
verheerlijkt
De lebensloop van Luther
Informatie over de mensen
in Luthers omgeving
Activiteiten, literatuur,
Internet

Luther en de Duitse taal


Gutenbergbijbel Gedurende het eigenlijk onvrijwillige verblijf op de Wartburg vond Luther ondanks het feit dat hij "veelvuldig door de duivel werd lastig gevallen" de tijd om zich aan een grote opgave te wijden: hij vertaalde in slechts elf weken het Nieuwe Testament uit het Grieks in het Duits. Het werk werd later nog door Melanchthon en andere specialisten (bijvoorbeeld Caspar Cruciger) bewerkt, het verschijnt in het jaar 1522 als zogenaamde "Septemberbijbel" in gedrukte vorm. Daardoor wordt Luther tot de schepper van de nieuwe hoogduitse geschreven taal..

De Septemberbijbel en later ook de volledige uitgave van de Bijbel, die in het jaar 1534 verschijnt, vinden in de Evangelische gebieden een gretige afname. Dit zou toch zonder de nieuwe uitvindingen op het gebied van de boekdrukkunst en de daarmee verbonden mogelijkheid van snelle verspreiding niet gebeurd zijn.

In de katholieke landen breekt het door Luther gebruike geschreven-Duits pas in de 18e eeuw door.

Luthers verzamelde Tafelgesprekken Verder zijn Luthers tafelgesprekken het vermelden waard. Ze bieden naast de Bijbelvertaling een verder voorbeeld hoe Luther "das Volk auf's Maul geschaut" heeft.

Deze tafelgesprekken hield Luther in de kring van zijn familie en enige vrienden. Over het familieleven van Luther ontstonden later veel voorstellingen, de tafelgesprekken werden dikwijls herdrukt.

Copyright(c) KDG Wittenberg 1997
Copyright(c) KDG Wittenberg 1997