www.luther.de
de en
nl hu
es fi
1500-luvun maailma

Itämeren alueen kartta vuodelta 1585

Luther syntyi aikana, jota värittivät monenlaiset jännitteet ja ristiriidat. Oltiin siirtymässä keskiajasta uuteen aikaan. Keskiajan vanhat tavat elivät vielä, mutta uusi aika teki kovasti tuloaan kaikille elämänalueille.

Tähän murrosaikaan kuuluivat uudet keksinnöt ja uuden maailmankuvan syntyminen.

Reformaation ja sen tärkeiden henkilöiden, Lutherin ja Melanchthonin ymmärtämiseksi on tunnettava aikaa värittänyt virtaus humanismi.

Ilman ajan suotuisia poliittisia olosuhteita reformaation kasvaminen suureksi liikkeeksi olisi tuskin ollut mahdollista.

Copyright (c) KDG Wittenberg 1997, 2001
Copyright (c) KDG Wittenberg 1997, 2001

Webmaster (2002-05-28).