www.luther.de
de en
nl hu
es fi

Legendoja ja anekdootteja Lutherista
Tietoa Lutherin ajasta
Lutherin elämä
Syntymä, lapsuus, kouluaika
Munkki ja professori
Teesien naulaaminen ja sen seuraukset
Luther kirkonkiroukseen
Luther Wormsin valtiopäivillä
Luther Wartburgin linnassa
Takaisin Wittenbergiin, talonpoikaissota
Naimisiin Katharina von Boran kanssa
Viimeiset vuodet ja kuolema
Tietoa Lutherin lähipiiristä
Tapahtumat, kirjallisuus, internet

Martin Lutherin elämä kronologisesti

Lutherin kirjoitusten ja puheiden luonne sekä hänen suhtautumisensa ympäristöön muuttui uskonpuhdistajan elämän aikana melkoisesti. Lutherin elämä voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen.
Lutherin elämän ensimmäistä vaihetta, johon kuuluvat lapsuus, opiskeluaika ja aika augustinolaismunkkina, voidaan luonnehtia uskonnollisen etsinnän kaudeksi. Myöhemmin Lutherista tulee Wittenbergin yliopiston professori.
Löydettyään lopulta etsimänsä uskon, Luther huomaa pian paljon virheitä maailmassa ja myös kirkossa. Hän nousee vastustamaan kirkon toiminnassa vallitsevia epäkohtia. Seuraukset ovat valtavia.
Tämän seurauksena Lutherin on piilouduttava vaaliruhtinaan ohjaamana Wartburgin linnaan. Liike on kuitenkin jo ehtinyt tavoittaa muutamia maan mahtavia eikä sen eteneminen ole enää pysäytettävissä. Luther palaa jälleen Wittenbergiin taistellakseen vastustajiaan vastaan ja toteuttaakseen ajatuksiaan käytännössä.
Uskonpuhdistaja ei ole viimeisinä vuosinaankaan toimettomampi. Vanhentuvan Lutherin teksteissä ja sanoissa näkyy kuitenkin myös alistuminen ja toisaalta äkkipikaisuus.

Martin Luther (1483-1546)

Elämä lyhyesti


Copyright (c) KDG Wittenberg 1997, 2001
Copyright (c) KDG Wittenberg 1997, 2001

Webmaster (2002-05-30).