www.luther.de
de en
nl hu
es fi

Legendoja ja anekdootteja Lutherista
Tietoa Lutherin ajasta
Lutherin elämä
Syntymä, lapsuus, kouluaika
Munkki ja professori
Teesien naulaaminen ja sen seuraukset
Luther kirkonkiroukseen
Luther Wormsin valtiopäivillä
Luther Wartburgin linnassa
Takaisin Wittenbergiin, talonpoikaissota
Naimisiin Katharina von Boran kanssa
Viimeiset vuodet ja kuolema
Tietoa Lutherin lähipiiristä
Tapahtumat, kirjallisuus, internet

Pannauhkaus ja sen polttaminen (1520/21)

Luther tekee selvän eron paaviin

Rooman kuurian jatkuvat hyökkäykset pakottivat Lutherin muotoilemaan uskonnolliset ajatuksensa itsenäiseksi teologiaksi. Hän työskenteli vuosina 1520/1521 kolmen suuren reformatorisen kirjoituksensa parissa. Nämä olivat "Saksan kansan kristilliselle aatelille", "Kirkon Baabelin vankeudesta" ja "Kristityn vapaudesta". Niiden myötä hän irtautui täysin Roomasta.

Vuonna 1520 alkoi oikeudenkäynti kerettiläistä vastaan. Tämä huipentui 15. kesäkuuta 1520 pannauhkaukseen, jolla Lutheria vaadittiin perumaan sanomansa.

Pannauhkauksen polttaminen ja pannaanjulistus

Pannauhkauksen polttaminen Luther vastasi mielenosoituksellisesti: Hän poltti 10. joulukuuta vuonna 1520 paavin pannauhkauksen ("Exurge Domine") sekä kirkkolakikirjan ja vastustajiensa kirjoja paikassa, josta nykyään löytyy Wittenbergin Luther-tammi. Lutherin kerrotaan huutaneen "Niin kuin sinä jumalaton kirja murehdutat ja saatat häpeään Herran pyhän, niin ikuinen tuli sinua murehduttakoon ja sinut tuhotkoon."

Koska muutamilla ruhtinailla, jotka toivoivat voivansa Lutherin avulla rajoittaa paavin vaikutusta valtakunnan politiikassa, oli vaikutusvaltaa ja koska maassa muutenkin vallitsi Lutherille myötämielinen ilmapiiri, paavi katsoi parhaakseen kuulla vielä Lutherin mielipidettä. Niinpä kapinallinen kutsuttiin Wormsin valtiopäiville. Lutherin matka valtiopäiville luvattiin turvata.

Copyright (c) KDG Wittenberg 1997, 2001
Copyright (c) KDG Wittenberg 1997, 2001

Webmaster (2002-05-31).